Camera de Cooperare Economica si Culturala Romano-Rusa

Articole

Русские старообрядцы Румынии и деловое сотрудничество с Россией Правительству России нужно выстраивать новые приоритеты делового сотрудничества, ведь мир уже не будет прежним. Об ...
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE GENERALE ALE DEPARTAMENTULUI CULTURAL-ȘTIINȚIFIC SCOPUL DEPARTAMENTULUIpromovarea, dezvoltarea şi încurajarea cercetării ştiinţifice a relațiilor româno-ruse...