Camera de Cooperare Economica si Culturala Romano-Rusa

Articole

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE GENERALE ALE DEPARTAMENTULUI CULTURAL-ȘTIINȚIFIC SCOPUL DEPARTAMENTULUIpromovarea, dezvoltarea şi încurajarea cercetării ştiinţifice a relațiilor româno-ruse...