Departamentul de cultură, educație și relații academice

Obiective:

Principalul scop al departamentului îl constituie promovarea culturii ruse și culturii române în spațiul rusesc prin punerea în practică a următoarelor proiecte: