Servicii mantenanta avioane

Organizaţie de mentenanţă, reparaţii şi revizie a aeronavelor, ce activează în domeniul industriei aviatice în baza autorizaţiei EASA PART 145 nr. RO.145.034, emisă de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Constituită şi înfiinţată în februarie 2011, Dedalus Tech este un operator comercial român ce desfăşoară activităţi dedicate industriei de aviaţie civilă, oferind servicii de mentenanţă şi reparaţii pentru aeronave şi componentele acestora. Cu sediul central în Bucureşti şi hangarele pentru întreţinere în Craiova, desfăşurăm activitatea cu personal local, dar şi cu personal specializat din străinătate. Misiunea noastră este aceea de a progresa şi de a ne dezvolta continuu, pentru a deveni un furnizor de încredere în domeniul serviciilor de mentenanţă pentru clienţii noştri, un partener puternic pentru toţi furnizorii noştri şi un actor important pe piaţa europeană a aviaţiei.

Mantenanță de bază
Controale programate de tip C şi D, lucrari decalate de la programul de mentenanţă
Programe de prevenire şi control a coroziunilor
Implementarea Buletinelor de serviciu şi a Directivelor de aeronavigabilitate
Reparaţii structurale (inspecţii pentru detectarea defecţiunilor structurale şi raportarea acestora)
Modificarea sistemelor electronice aviatice
Vopsire şi aplicarea autocolantelor si etichetelor de marcaj (inclusiv efectuarea raportului specific de greutate şi echilibru)
Recondiţionarea şi/sau reconfigurarea interioară a aeronavei, implementare LOPA
Programe de conservare pentru aeronava şi/sau motoare
Mentenanţă şi reparaţii neprogramate
Controale nedistructive (radiografie, curenţi EDDY, boroscopare, teste cu unde electromagnetice şi ultrasunete)

Mantenanță de linie
Toate inspecţiile operaţionale ale aeronavei:
verificări zilnice
verificări înainte de fiecare zbor
verificări efectuate în tranzit
rectificarea defectelor
alte verificări operaţionale, până la verificări de tip A (la 100 de ciclii sau ore)
Asistenţă inginerie şi planificare pentru înfiinţarea de staţie pentru mentenanţă de linie, la cererea clientului

Mentenanță pentru componente

Revizia trenului de aterizare faţă pentru BAe-146/AVRO RJ– C14 (P/N: C201138002 )
Conform manualelor Messier Bugatti Dowty se implementeaza AD 2012-0191 “Limitarea resursei totale (in ciclii) a fitting-ului principal aparţinând trenului de aterizare faţă ”

Vopsitorie

Vopsire integrală pentru BAe -146/AVRO RJ
Lucrări de vopsire parţială pentru modelele Familiei Airbus 320 şi Boeing 737 Clasic
Instalarea etichetelor şi marcajelor de siguranţă

Alte servicii

Asistenţă pentru lucrări de inginerie, la cererea clientului, în alte locaţii decât baza principală de mentenanţă a DEDALUS TECH;
Consultanţă pentru achiziţionarea de componente pentru aeronave şi motoare, la cererea clientului, inclusiv inspecţia preliminară înainte de achizitie şi asistenţă tehnică pentru evaluare;
Manipularea şi depozitarea pieselor de rezervă, în magaziile Dedalus Tech;
Operaţiuni logistice (ex. transportul de piese de schimb/echipamente/componente la o anumită locaţie);
Training la locul de muncă şi instructaje recurente la sediile nostre;
Parcare de lungă durată pe platforma exterioară;
Conversii aeronave: din transport pasageri in transport marfă, transport pasageri-VIP;
Controlul, planificarea şi programarea operaţiunilor de mentenanţă

CAPABILITĂŢI
AERONAVE
Dedalus Tech oferă clienţilor săi servicii de mentenanţă de bază şi linie conform autorizaţiei deţinute pentru următoarele tipuri de aeronave:
Clasa
CATEGORIA

AERONAVE
Avioane peste 5700 kg
BAe-146 / AVRO – 146 RJ
Honeywell ALF 500 series

Boeing 737 – 300 / 400 / 500 series (CFM 56)

Airbus A318 / 319 / 320 / 321 (CFM 56)

Airbus A 319 / 320 / 321 (IAE V2500)

Boeing 737 – 600 / 700 / 800 / 900 series

COMPONENTE
Clasa
APROBARE PENTRU
COMPONENTA de aeronava
P/N
DISTRIBUITOR

Componente altele decât motoare complete sau APU-uri
BAe-146 / AVRO – 146 RJ C14 - tren aterizare faţă
C201138002
SAFRAN Messier-Bugatti-Dowty

Procedurile de asigurare şi management al calităţii sunt necesare industriei de aviaţie, în ceea ce priveşte standardele autorităţilor de reglementare, dar şi mai important, standardele de calitate ale clienţilor, impuse de aceştia pentru mentenanţa aeronavelor pe care le deţin sau operează. Întrucât înţelegem necesitatea implementării unui bun sistem de asigurare a calităţii, vom continua să ne dezvoltăm compania, instruind în permanenţă personalul în legătură cu noile standarde aplicate şi solicitând implementarea zilnică a acestora în procesele de mentenanţă.
PART - 145,RO.145.034 ,UA.145.0558 ,EQG.145.030 ,Iso,14001-2005 RO ,9001-2008 RO ,9100-2010 RO ,14001-2004 EN ,9001-2008 EN ,9100-2010 EN.

FURNIZORII NOŞTRI

Un element esenţial în dezvoltarea societăţii noastre este reprezentat de partenerii noştri, fie că vorbim despre distribuitori, brokeri, producători, autorităţile locale, subcontractanţi sau pur şi simplu furnizori de materiale. Fiecare dintre aceştia participă la îndeplinirea scopului nostru de a asigura satisfacţia clienţilor în cadrul proiectelor desfăşurate. Aceştia ne-au sprijinit la bine şi la greu, având încredere în capacitatea noastră de a ne dezvolta afacerea de MRO şi oferindu-ne cele mai bune soluţii de care dispun, pentru nevoile noastre şi implicit ale clienţilor noştri.
Recunoscându-le importanţa, ne dorim să consolidăm relaţia cu partenerii noştri şi să extindem colaborarea cu aceştia în cadrul a cât mai multor proiecte.