Camera de Cooperare Economica si Culturala Romano-Rusa

CCECRR acord cu Filiala Regionala din Sankt Petersburg a Uniunii Traducătorilor din Rusia

23.03.2019

CCECRR acord cu Filiala Regionala din Sankt Petersburg a Uniunii Traducătorilor din Rusia

Conștientizând necesitatea la nivelul orașului Sankt-Petersburgului pentru specialiști și pentru stabilirea unor standarde de calitate privind traducerile de limba română, filiala locala a Uninii Traducatorilor din Rusia, face un apel spre asociere către toți specialiștii de limbi romanice.

30 iunie 2017, Filiala Regionala din Sankt Petersburg a Uniunii Traducătorilor din Rusia, în cadrul întâlnirii cu delegația română la Camera de Comerț și Industrie Sankt-Petersurg, a anunțat înființarea Secției de Limbă Română.

Secția are misiunea de a oferi o platformă pentru schimbul de experiență și cunoștiințe între traducătorii de limbă română și organizațiile profesionale si culturale din Sankt Petersburg. Deasemenea, secția va stabili legături bilaterale directe cu organizatii sinonime din România pentru popularizarea limbii române pe plan local.

În calitate de primă colaborare stabilită, președintele Ilya Anatolievich Mischenko, a semnat din partea UTR FR SP un protocol de colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Prahova și Asociaţia Camera de Cooperare Economică şi Culturală Romano-Rusă.

Acordurile menționate au scopul de a spori colaborarea economică româno-rusească. UTR FR SPB intenționează sa ofere consultări pentru parteneri români și ruși în privința serviciilor de traducere scrisă și orală și deasemenea să recomande specialiști calificați din rândul membrilor UTR.

Bine-venim orice solicitări și adrese. În sperața unei colaborări fructuoase.

Acțiune :