Camera de Cooperare Economica si Culturala Romano-Rusa

Misiunea CCECRR

Misiunea CCECRR

„Isi poate oare permite România luxul unei politici ostile fată de de marele ei Vecin, Rusia? Sunt convins că nu putem”.

El explica astfel negocierile realizate in 1934 cu Litvinov pentru reluarea relatiilor diplomatice. Spunea el, in acelasi volum: „Din 1918 până in 1934, noi nu am avut niciun fel de relatii cu rusii. Eram ca niste oameni care trăiesc pe două planete diferite”.

(Nicolae Titulescu, in cartea sa testamentară, „Politica externă a României , 1937)


 Asociația Camera de Cooperare Economică și Culturală Romano-Rusă a luat naștere din nevoia de a ajuta la stabilizarea și dezvoltarea relațiilor romano-ruse. Este important ca Romania să aibă relații economice și culturale reciproc avantajoase cu orice stat, cu atât mai mult cu un vecin atât de mare și cu o influenta internațională atât de evidentă.

Între Romania și Rusia există o relație istorică de sute de ani. De-a lungul timpului, interacțiunea celor două popoare a avut loc și nu de puține ori s-a dovedit a fi strânsă, concretizându-se prin schimburi economice, încheierea de alianțe pe plan militar, schimburi culturale și religioase și nu numai. Un exemplu al relației cu totul speciale dintre cele două popoare îl reprezintă etnicii staroveri (lipoveni) care trăiesc in Romania de sute de ani și au demonstrat că diferențele dintre noi nu sunt atât de mari, iar religia ortodoxă este principalul element care ne definește ca și popoare. Cu toate acestea, diverși factori precum contextul istoric și economic, lipsa de informare și falsa imagine creată uneori la nivelul cetățenilor celor două tari, au condus la răcirea relațiilor dintre acestea. Din această perspectivă, cunoașterea reciprocă ne poate ajuta la reluarea și îmbunătățirea acestor relații.

O apropiere fată de acest spațiu poate fi observată și la nivel mondial, confirmându-se că Estul reprezintă o perspectivă economică viabilă pentru viitor. promovarea unor relații economice avantajoase cu Federația Rusă se poate dovedi de o importantă majoră, având in vedere faptul că piața rusă este o piață imensă unde firmele românești se vor putea bucura de apreciere și vor avea cerere.

 NECESITATEA FACILITĂRII CONTACTULUI BILATERAL

De-a lungul timpului, datorită diverselor contexte istorice precum și datorită lipsei informării adecvate a opiniei publice, apropierea și înțelegerea reciprocă dintre cele două state a avut de suferit. În absența unui dialog, s-au născut stereotipuri și clișee, ceea ce a privat ambele țări de beneficiile economico- culturale ale unei bune cooperări.

Asociația CAMERA DE COOPERARE ECONOMICĂ ŞI CULTURALĂ ROMANO-RUSĂ (CCECRR) își propune să răspundă necesitații tot mai evidente de creare și susținere a dialogului intre cele două tari, in toate planurile vieții economice, sociale și culturale.

Oportunității ȘI Perspective

Piața Federației Ruse este una dintre cele mai importante piețe din lume. Necesitățile acestei piețe sunt foarte diverse, de la articole de îmbrăcăminte, produse agricole, pomicole, viticole pană la utilaje de foraj petrolier și utilaje industriale. „Rusia nu înseamnă numai Moscova sau Sankt Petersburg. Rusia are regiuni mari, cat Romania sau chiar mai mari, neexplorate de business-ul românesc. Pană la Vladivostok este o piață imensă.

Obiective

Obiectivul principal al CCECRR este acela de a facilita dialogul economic și cultural intre cele două tari. CCECRR își propune stabilirea și menținerea bunelor relații de cooperare cu autoritățile și cu organismele competente din cele doua tari, in vederea susținerii și facilitării întâlnirilor intre oamenii de afaceri și de cultură dar și intre cetățeni. Informarea și susținerea producătorilor și a prestatorilor de servicii romani pe această piață se numără printre principalele obiective ale CCECRR. În Romania nu există suficiente organisme care să ajute la promovarea relațiilor bilaterale, la susținerea proiectelor culturale, sociale și economice romano-ruse.

Mediul economic și cultural roman are nevoie de susținere pe plan intern și extern. CCECRR își propune sa activeze mai ales in această direcție, pentru a promova dialogul și comunicarea. In acest scop, CCECRR își propune să pună in aplicare orice inițiative de natură să încurajeze dezvoltarea relațiilor romano-ruse. CCECRR dorește să ajute prin intermediul specialiștilor săi la dezvoltarea relațiilor culturale și economice romano-ruse, facilitând înțelegerea specificului mediilor economice și culturale din cele două tari, subliniind și punctele comune.

CCECRR dorește să sprijine comunicarea și cooperarea bilaterală in numeroase domenii, cum ar fi spre exemplu cel medical, sau in domeniul construcțiilor – atât medicii specialiști, cat și inginerii din Romania bucurându-se de o foarte bună apreciere in Rusia. De asemenea, CCECRR dorește să ajute la promovarea turistică reciprocă a celor două tari, inclusiv prin promovarea turismului ecumenic, medical, comercial, tehnic, etc. In mod concret, CCECRR își propune promovarea turistică a României in Rusia prin crearea de ghiduri turistice, crearea de materiale audio, video in limba rusă despre Romania, – materiale care mai apoi să fie prezentate și popularizate in Rusia prin intermediul partenerilor noștri.

Datorită parteneriatelor noastre, am reușit să fim reprezentați aproape în fiecare oraș din țară, dar să avem și reprezentanți în afara țării (în Franța, Italia, Spania, Marea Britanie, Grecia, Rusia), parteneri în Bielorusia, Ucraina, Kârgâzstan, Armenia, Azerbaidjan, Iran, America de Sud, Ecuador, Cuba, etc. Am vizitat împreună cu membrii și partenerii noștri peste 15 de regiuni din federația rusă și au fost identificate contracte pentru companiile românești cu o valoare de peste două miliarde de dolari, din păcate unele încă sunt în etapa de negociere.

Printre partenerii noștri se numără Consiliul Federației Ruse pentru Relații Internaționale (împreună cu acesta pregătim proiectul “20 de perspectivă româno-rus”), Camera de Comerț a Federației Ruse, Banca Internațională de Cooperare Economică, Consiliul Rus pentru Dezvoltare Economică și Comercială, Camera de Comerț și Industrie Iași, Camera de Comerț și Industrie Prahova, Uniunea Națională a Patronatelor din România, Uniunea Națională a Industriașilor din România, Patronatul Societăților din Construcții, Asociația Juriștilor din Moscova si multe alte organizații cu profil economic si cultural.

CCECRR nu promovează doar dezvoltarea economică dintre România și Rusia, ci și latura Culturală. Am organizat zeci de evenimente culturale, susținem proiecte sociale, am organizat concerte ale Armatei Roșii, mese rotunde, am susținut olimpiade, am ajutat tineri să viziteze Rusia, sponsorizat documentare despre România și multe altele.

Activitatea noastră nu a trecut neobservată nici de Ambasada Federației Ruse, care prin Excelența Sa, Valery Kuzmin Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în România a declarat, citez: ,, Diplomația rusă în 2017 a continuat în mod consecvent activitatea de restabilire a relațiilor pragmatice reciproc avantajoase cu România pe diferite domenii. Constatăm cu satisfacție că cifra de afaceri comerciale bilaterale în 2017 a crescut cu peste 20% și conform estimărilor cu totul realiste, ea va ajunge la sfârșitul celor 12 luni, la 4 miliarde de USD.

– Drept o mărturie a unui mare interes reciproc în extinderea domeniilor de cooperare de afaceri care nu sunt cuprinse în cadrul așa-numitelor sancțiuni UE, apar și rezultatele misiunilor economice ale oamenilor de afaceri români efectuate în 2017, la Moscova, Sankt-Petersburg, Iaroslavl și Smolensk, organizate cu participarea Camerei de Cooperare Economică și Culturală Romano-Rusă și Camerelor de Comerț și Industrie relevante din Rusia.
CCECRR nu este o organizație politică, se autofinanțează din activitățile pe care le desfășoară și din cotizațiile membrilor săi, are ca scop dezvoltarea în mod pragmatic și reciproc avantajos a relațiilor economice și culturale cu Federația Rusă,

MIJLOACE ȘI RESURSE

CCECRR dispune de consultanta unor experți și profesioniști din cele mai diverse medii, cum ar fi cel bancar, investițional, juridic, economic, cultural, academic, educațional, etc.. Acești consultanți cunosc specificul economic și cultural al celor două tari și pot furniza informarea, consultanța și sprijinul necesar. Un alt element important in strategia CCECRR li reprezintă și atragerea comunității rușilor staroveri (lipoveni) în susținerea acestor relații bilaterale. Pe teritoriul Federației Ruse, CCECRR colaborează cu parteneri aflați in cele mai importante centre Moscova, Sankt Petersburg, Ekaterinburg, Pskov, Tver, etc.

DEPARTAMENTELE CCECRR

Asociația Camera de Cooperare Economică și Culturală Romano-Rusă dorește să fie un adevărat susținător al relației romano-ruse, să se implice in promovarea relațiilor economice, culturale și sociale. Pentru aceasta, conducerea CCECRR a creat departamente de specialitate menite să asigure un real sprijin in domenii majore de interes, după cum urmează:

 • Departamentul de Consultanta pe Relația cu Federația Rusă și Romania;
 • Departamentul de Cultură, Educație și Relații Academice;
 • Departamentul de susținere și promovarea a culturii, istoriei și religiei rușilor staroveri (lipoveni);
 • Departamentul de promovare turistică;
 • Departamentul de interpretariat, traduceri și predare a limbii romane/ruse;
 • Departamentul de Consultanta Juridică;
 • Departamentul de Investment & Banking;
 • Departamentul de Consultanta de Risc și Risc Management;
 • Departamentul de Strategie și Creație Publicitară;
 • Departamentul de IT și Web Design;
 • Departamentul de Business Management;
 • Departamentul de Asigurare, Reasigurare și Produse Financiare;
 • Departamentul de Consultanță Pentru Accesarea de Finanțări Europene și Soluții de Finanțare;
 • Departamentul de Logistica;
 • Departamentul de Consultanță Vamală:
 • Departamentul de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal;
 • Departamentul de servicii și consultanță software;

IMPORTANT! Toate departamentele au fost create în ideea de a putea răspunde cerințelor mediului de afaceri și cultural de la A la Z. Serviciile oferite de către Departamentele CCECRR sunt furnizate de unii dintre cei mai profesioniști specialiști din fiecare domeniu de activitate cu mulți ani de experiență și una din cele mai bune expertize pe piață. CCECRR se asigură în mod constant că partenerii propuși într-adevăr reprezintă un partener de încredere atât pentru membri, cât și pentru Organizația noastră. Datorită parteneriatelor noastre, oferim reduceri membrilor noștri pentru anumite servicii ale partenerilor noștri, tocmai pentru a fi și mai aproape de ei. Tarifele pentru serviciile solicitate sunt stabilite de către Partenerul CCECRR, negocierea privind plata pentru serviciile oferite fiind efectuată în mod direct între Prestator și Beneficiar, CCECRR neintervenind în raportul comercial dintre terți.

Acțiune :