Camera de Cooperare Economica si Culturala Romano-Rusa

Consolidarea Dialogului Intercultural și Economic

14.03.2024

Consolidarea Dialogului Intercultural și Economic

Consolidarea Dialogului Intercultural și Economic: Participarea lui Tudor Afanasov la Congresul Mișcării Internaționale Russophile și Forumul Multipolarității, 26-27 februarie 2024 Moscova, Rusia
La sfârșitul lunii februarie, la Moscova a avut loc al Doilea Congres al Mișcării Internaționale a Rusofililor (MIR) – "Pentru adevăr, valori tradiționale și o lume multipolară". Evenimentul a avut loc în clusterul inovativ "Lomonosov" de la Universitatea de Stat din Moscova. După cum au declarat organizatorii, acest eveniment internațional de amploare a reunit pe aceeași platformă intelectuali de seamă din Asia, Europa, Africa, America Latină și America de Nord – aproximativ 500 de participanți din peste 130 de țări. În zilele de 26 și 27 februarie 2024 evenimentul a reunit figuri importante din întreaga lume, marcând un pas semnificativ în dialogul și colaborarea internațională. Tudor Afanasov, Președintele Camerei de Cooperare Economică și Culturală Româno-Ruse, a fost prezent la al Doilea Congres al Mișcării Internaționale Russophile (MIR) și la Forumul Multipolarității, evenimente ce au subliniat opoziția față de rusofobie și au promovat valorile tradiționale și culturale rusești în contextul global. Evenimentul, organizat de Comitetul de Organizare al MIR, a atras reprezentanți de pe toate continentele, evidențiind o opoziție puternică față de campaniile de rusofobie și susținerea pentru conservarea identității culturale în fața globalizării.
Invitat de Nikolai Malinov, Președintele MIR, Afanasov s-a alăturat unui grup select de participanți, printre care s-au numărat personalități de marcă precum Ministrul Afacerilor Externe al Federației Ruse, Sergey Lavrov, președintele partidului bulgar "Rusofilii pentru renașterea patriei" Nikolai Malinov, Jeff Monson fost actor și sportiv american, reprezentanta oficială a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei Maria Zaharova, fostul Nunțiu Apostolic în SUA, episcopul Carlo Maria Viganò, Șeicul Imran Hosein, Larry S. Johnson fost analist CIA, expert militar, columnist și susținător fervent al lui Trump ș.a.m.d., subliniind astfel seriozitatea și amploarea discuțiilor.
Forumul a fost deschis de reprezentanta oficiala a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, care a enunțat agenda întâlnirii: "Unirea pe baza bunăvoinței... Exact bunăvoința este fundamentul acelei uniri pe care o propune țara noastră".
Ministrul Afacerilor Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, a citit un mesaj de salut din partea președintelui Vladimir Putin în cadrul ședinței plenare.
„Mișcarea rusofilă contribuie semnificativ la contracararea încercărilor Occidentului colectiv de a obține izolarea internațională a Rusiei, ajută la răspândirea în străinătate a informațiilor obiective și veridice despre țara noastră, la demascarea invențiilor anti-ruse și a miturilor propagandistice. Activitatea voastră nobilă contribuie la păstrarea și consolidarea tradițiilor bune ale prieteniei și respectului reciproc care leagă rușii de alte popoare, la unirea lumii ruse, la popularizarea realizărilor culturii noastre naționale și la extinderea prezenței umanitare pe scena mondială”, se spune în telegrama liderului rus.
Potrivit lui Vladimir Putin, componența participanților demonstrează clar că mișcarea internațională a societății rusofile se dezvoltă și se întărește în mod sigur, câștigând noi susținători.
Ministrul Afacerilor Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, la ceremonia de deschidere a congresului, a remarcat că, spre deosebire de Occident, Rusia oferă partenerilor – reprezentanților majorității globale – relații pe baze egalitare.
„Vreau să subliniez relațiile strânse pe care le dezvoltăm cu uniunile de integrare regională din toate părțile majorității mondiale: atât cu reprezentanții asiatici, africani, cât și cu cei latino-americani”, a spus Serghei Lavrov. „Cu toți am stabilit relații strânse și vom continua să le dezvoltăm pe baze egalitare, reciproc avantajoase, ca o alternativă constructivă la politica pe care Occidentul încearcă să o promoveze prin instituțiile internaționale de dezvoltare pe care le controlează”.
Mesajul transmis de Președintele Vladimir Putin ca invitat subliniază, de asemenea, importanța evenimentului în cadrul eforturilor de a promova un dialog constructiv la nivel global.
Agenda complexă a forumului a inclus sesiuni plenare și secțiuni tematice, acoperind o gamă largă de subiecte de la repatrierea compatrioților la valori familiale și lupta împotriva războiului informațional. Aceasta platformă a oferit o ocazie unică pentru schimbul de idei și dialog, accentuând rolul esențial al Rusiei în construirea unei lumi multipolare și a unei coexistențe pașnice între diferite culturi și civilizații.
MIR își propune să unească oameni din întreaga lume în jurul respectului și iubirii pentru Rusia, promovând un dialog constructiv și cooperarea internațională. Participarea lui Tudor Afanasov la eveniment evidențiază nu doar importanța consolidării legăturilor româno-ruse, ci și pe cea a dialogului intercultural și economic în contextul actual plin de provocări globale.
În cadrul discursului său, Tudor Afanasov a subliniat necesitatea sprijinirii și promovării valorilor tradiționale, precum și a luptei împotriva ideologiilor care amenință esența umanității. Afanasov a pledat pentru o abordare ce respectă diversitatea culturală și istorică a fiecărei națiuni, evidențiind importanța păstrării identității naționale în fața globalizării și a uniformizării culturale.
Forumul a inclus secțiuni tematice precum repatrierea compatrioților, valorile familiale versus cultura LGBT, lupta împotriva războiului informațional și hibrid, discuții despre lumea islamică, Global South, China și India, lumea occidentală și America Latină. Aceste secțiuni au oferit o platformă pentru schimbul de idei și strategii privind cele mai presante probleme cu care se confruntă societățile contemporane.
Vorbitorii evenimentului, provenind dintr-o gamă largă de domenii – de la diplomați și istorici până la artiști și activiști sociali – au împărtășit viziuni încurajatoare despre rolul culturii ruse în lume și despre cum aceasta poate servi drept punte între popoarele și națiunile diferite. Ei au subliniat importanța colaborării culturale și educaționale, precum și necesitatea de a depăși stereotipurile pentru a ajunge la o înțelegere mai profundă și mai autentică.
Unul dintre mesajele cheie transmise a fost ideea că rusofilia nu se limitează doar la o admirație pasivă pentru cultura rusă, ci implică un angajament activ în dialogul intercultural și în construirea de relații solide între țări și comunități. Prin muzică, literatură, artă și dialog deschis, rusofilia poate contribui la îmbogățirea mozaicului cultural global și la promovarea păcii și înțelegerii internaționale.
Evenimentul a fost, de asemenea, o ocazie pentru participanți de a discuta despre provocările actuale cu care se confruntă comunitatea internațională și rolul pe care cultura rusă îl poate juca în abordarea acestora. De la cooperarea în domeniul educației până la inițiativele comune de dezvoltare durabilă, vorbitorii au evidențiat numeroase domenii în care pasiunea comună pentru Rusia poate aduce o contribuție valoroasă.
Cel de-al doilea congres al mișcării internaționale a rusofililor a reușit nu doar să celebreze cultura rusă, ci și să sublinieze rolul esențial pe care îl joacă dialogul intercultural în lumea contemporană. Prin promovarea respectului reciproc și a colaborării, evenimente de acest fel ne amintesc că, în ciuda diferențelor noastre, avem multe de oferit unii altora și multe de învățat împreună.
**Dezghețarea și Reluarea Relațiilor Româno-Ruse: Impactul Pozitiv al Platformei MIR**
Participarea lui Tudor Afanasov la Congresul Mișcării Internaționale Rusofile (MIR) și Forumul Multipolarității, desfășurate la Moscova în perioada 26-27 februarie 2024, nu doar că a marcat un moment semnificativ de dialog și colaborare internațională, dar a și deschis calea către oportunități extinse pentru dezghețarea și reluarea relațiilor româno-ruse. Această platformă oferă numeroase avantaje care pot servi la îmbunătățirea relațiilor bilaterale, promovând dialogul, înțelegerea și cooperarea pe multiple niveluri. Iată zece beneficii principale ale implicării în această platformă:
1. **Dialog Politic Constructiv**: Prin reunirea liderilor și reprezentanților politici, platforma facilită dialogul deschis și constructiv, esențial pentru rezolvarea neînțelegerilor și pentru avansarea intereselor comune.
2. **Promovarea Păcii și Stabilității Regionale**: MIR subliniază importanța coexistenței pașnice și a dialogului intercultural, contribuind astfel la promovarea păcii și stabilității în regiune.
3. **Cooperare Economică Îmbunătățită**: Evenimentele organizate în cadrul MIR pot facilita întâlniri între oameni de afaceri și pot stimula discuții despre proiecte economice comune, deschizând calea către noi oportunități de investiții și colaborări bilaterale.
4. **Consolidarea Securității Energetice**: Prin dialog și colaborare, România și Rusia pot explora soluții comune pentru provocările energetice actuale, contribuind la securitatea energetică regională și globală.
5.**Diversificarea și Îmbunătățirea Relațiilor Comerciale**: Platforma oferă oportunitatea de a discuta despre eliminarea barierelor comerciale și despre moduri de a diversifica și îmbunătăți relațiile comerciale bilaterale, stimulând creșterea economică.
Prin aceste avantaje, platforma MIR poate deschide un nou capitol în relațiile româno-ruse, oferind un cadru robust pentru dialog, colaborare și înțelegere reciprocă. Participarea activă în cadrul acestei mișcări și exploatarea potențialului său complex pot aduce beneficii semnificative ambelor țări, consolidând legăturile pe multiple niveluri și contribuind la o lume mai pașnică și prosperă.
Încheind comunicatul, trebuie subliniat că, conform strategiei propuse de Președintele Camerei, Tudor Afanasov, și în conformitate cu principiile Asociației, indiferent de condițiile actuale, noi ne străduim să construim punți, nu ziduri. În contextul internațional contemporan, caracterizat printr-un grad înalt de tensiune, dialogul și diplomația reprezintă cele mai bune soluții pentru atingerea păcii și prosperității. Parteneriatul româno-rus poate asigura stabilitatea regională și globală, iar dialogul și diplomația trebuie să fie singurele mecanisme de rezolvare a conflictelor. România, fiind una dintre cele mai pașnice țări din regiune, dacă nu din lume, ar trebui să folosească acest aspect al diplomației sale și să propună soluții pentru pacea regională și mondială.
România, datorită poziției sale geopolitice și istoriei, joacă un rol semnificativ ca factor de stabilitate regional și global. În ultimii ani, țara a promovat activ consolidarea dreptului internațional, susținerea valorilor democratice și protecția drepturilor omului, contribuind astfel la întărirea păcii și securității în Europa și dincolo de ea. Prin poziționarea sa strategică la intersecția Europei și a coridoarelor de transport importante, România deține oportunități unice de a facilita dialogul și colaborarea între Est și Vest.
Mai mult, România demonstrează exemplul cum o țară poate servi drept punte între diferite culturi și sisteme politice, promovând dezvoltarea înțelegerii reciproce și a colaborării. Acest lucru este deosebit de important în zilele noastre, când lumea se confruntă cu numeroase provocări, de la terorismul internațional la schimbările climatice și pandemii. România poate și ar trebui să joace un rol cheie în promovarea inițiativelor pașnice și în realizarea eforturilor diplomatice pentru asigurarea dezvoltării durabile și a stabilității atât la nivel regional, cât și global.
Susținând un dialog activ și dezvoltând relații diplomatice, România contribuie nu doar la propria prosperitate, ci și la crearea condițiilor pentru pace și stabilitate în întreaga lume. Utilizând potențialul său ca factor de stabilitate regională și globală, România subliniază importanța multilateralismului și a eforturilor colective în soluționarea problemelor globale, confirmând că pacea și prosperitatea sunt realizabile prin cooperare, dialog și respect reciproc.

 

Acțiune :