Camera de Cooperare Economica si Culturala Romano-Rusa

Departamentul de Consultanță Pentru Accesarea de Finanțări Europene și Soluții de Finanțare

Departamentul de Consultanță Pentru Accesarea de Finanțări Europene și Soluții de Finanțare

Prin intermediul acestui departament vă punem la dispoziție o echipă de specialiști cu o vastă experiență în domeniu fondurilor europene ce cunosc acest segment în toată complexitatea lui, de la scrierea unui proiect, evaluarea acestuia, implementarea lui, până la obținerea de finanțare bancară pentru componenta de nerambursabil și cea privind contribuția proprie a beneficiarului.

În acest sens, putem oferi servicii la un standard profesional ridicat, pe măsura exigențelor clienților noștri.

1. Identificarea surselor de finanțare

 • Analiză nevoi de investiții
 • Analiză și identificare posibile surse de finanțare
 • Analiză condiții de eligibilitate proiect şi beneficiar

2. Documentație de finanțare/studii și analize

 • Elaborare studii de oportunitate, planuri de afaceri, analize economice şi financiare, analize cost beneficiu, strategii de dezvoltare
 • Asistență în completarea cererii de finanțare
 • Pregătire documente însoțitoare
 • Asistenţă depunere proiect
 • Asistenţă redactare răspunsuri la solicitările de clarificări

3. Asistență contractare

 • Asistență specifică după aprobarea proiectului pentru pregătirea documentelor necesare semnării contractului de finanțare și demarării proiectului în condiții optime.

4. Management de proiect

 • Instruire echipă internă
 • Managementul financiar
 • Managementul comunicării
 • Raportare financiară și de progres
 • Proceduri arhivare

5. Achiziții Publice

 • Organizare achiziții publice
 • Elaborare documentații de atribuire
 • Elaborare dosar de achiziții
 • Asistență în derularea procedurilor de achiziție/ analiză proceduri de achiziție

6. Sprijin comunicare autorități relevante

 • Asistență la redactarea notificărilor
 • Asistență redactare răspunsuri solicitări
 • Asistență redactare acte adiționale

Dispunem de o echipă de profesioniști cu o vastă experiență practică dovedită în elaborarea și implementarea de proiecte cofinanțate din fonduri europene, cu o foarte bună cunoaștere a legislației și contextului socio-economic românesc, a sistemului de management, implementare și control financiar al Fondurilor Europene în România. Oferim servicii profesioniste de înaltă calitate adaptate nevoilor dvs., respectând termenele, cerințele și obiectivele angajamentului asumat. Vă punem la dispoziție un pachet integrat de servicii în funcție de specificul și nevoile dvs.: analiza eligibilității, elaborare proiect, instruire echipă internă, managementul proiectului, asistență pentru realizarea achizițiilor aferente, identificarea soluțiilor adiacente de finanțare necesare, sprijin pentru identificarea de parteneri pentru fructificarea oportunităților de afaceri. Specialiștii noștri susțin comunicarea eficientă prin informarea dvs. în timp real cu privire la orice modificare/completare apărută în legătură cu reglementările, procedurile, instrucțiunile cu impact în ceea ce privește elaborarea și/sau implementarea proiectului.

Acțiune :