Camera de Cooperare Economica si Culturala Romano-Rusa

Departamentul de cultură, Educație și Relații Academice

Departamentul de cultură, Educație și Relații Academice

Obiective:
Principalul scop al departamentului îl constituie promovarea culturii ruse și culturii române în spațiul rusesc prin punerea în practică a următoarelor proiecte:

  • de cercetare a relaţiilor ruso-române, vechi de câteva secole;
  • de identificare şi publicare a documentelor ruseşti care interesează spaţiul românesc şi a celor româneşti ce vizează spaţiul rus;
  • de editare a unei reviste de cultură bilingve (româno-ruse) – „Schitul de departe”/ „Dal’nij skit”, la care să colaboreze condeie din ambele perimetre culturale;
  • de popularizare, prin traducere, a textelor unor scriitori reprezentativi din Rusia, clasici şi contemporani şi organizarea de lansări de carte;
  • de organizare a unor manifestări ştiinţifice (simpozioane, colocvii, mese rotunde), axate pe domeniul istoriei, literaturii, filmului etc.;
  • de stabilire de contacte cu instituţii academice din Rusia şi de invitare a unor personalităţi din sfera ştiinţifică şi culturală a acestei ţări;
  • de ţinerea a unor prelegeri academice pe tema relaţiilor româno-ruse, a modului în care sînt percepuţi ruşii la noi şi românii în Rusia, a istoriei celor două state;
  • de constituire a unei biblioteci de carte rusă şi românească, care să adune titluri de referinţă pentru cei ce doresc să se iniţieze în istoria şi cultura celor două ţări şi popoare;
  • de organizare, în luna octombrie, a unor manifestări culturale şi ştiinţifice, subsumate „Zilelor culturii ruse”.

Acțiune :