Camera de Cooperare Economica si Culturala Romano-Rusa

In data de 25 iunie 2019 CCECRR a semnat un acord de colaborare cu As. Clubul Roman de Mobila

14.07.2019

In data de 25 iunie 2019 CCECRR a semnat un acord de colaborare cu As. Clubul Roman de Mobila

In data de 25 iunie 2019 CCECRR a semnat un acord de colaborare cu As. Clubul Roman de Mobila. Evenimentul a avut loc in cadrul showroom-ului principal al Delta Studio. La festivitate au fost prezenti presedintii celor doua asociatii, Tudor Afanasov si Iuliu Moldoveanu, precum si reprezentati ai misiunilor diplomatice din Rusia, Belarus, Kazakhstan, Turkmenistan, Iran , precum si reprezentati ai mediului de afaceri din Romania.

Principalele puncte din Protocol:

Având în vedere faptul că:
(i) CCECRR este o asociaţie non profit care are ca obiectiv principal promovarea şi dezvoltarea relaţiilor între România şi Rusia, pe plan economic, social şi cultural;
(ii) În vederea îndeplinirii obiectivului urmărit, CCECRR organizează o serie de evenimente, desfăşoară o serie de activităţi şi oferă diferite servicii;
(iv) Partenerul este o companie/ organizaţie non profit care are ca obiect principal de activitate promovarea industriei românești de mobilă;
(v) Partenerul aderă la obiectivele promovate de către CCECRR şi consideră că încheierea unui protocol de colaborare cu aceasta este în conformitate cu propriile obiective/ politici etc. şi în beneficiul acestora;
fiecare denumite separat Partea iar împreună Părţile, au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare (numit în cele ce urmează Protocolul), în condiţiile descrise în cele ce urmează.

1. OBIECTUL PROTOCOLULUI
1.1. Prin semnarea prezentului Protocol, părţile convin să colaboreze pentru promovarea şi realizarea obiectivelor comune potrivit celor menţionate în preambulul de mai sus şi în condiţiile descrise în cadrul Protocolului.
1.2. Prezentul Protocol are caracterul unui document cadru, care reglementează condiţiile generale de realizare a colaborării dintre Părţi, urmând ca aspectele specifice, după caz (de
ex. privind colaborarea privind un anumit proiect), să fie reglementate prin anexe separate, care vor face parte integrantă din Protocol.

3. MODALITATEA COLABORĂRII
3.1. Colaborarea Părţilor în vederea îndeplinirii obiectului prezentului Protocol se realizează printr-o serie de acţiuni pentru sprijinire reciprocă, în conformitate cu dispoziţiile Protocolului şi, după caz, a celor cuprinse în anexe.
3.2. Părţile vor colabora printr-o serie de acţiuni precum:
3.2.1. Acordarea, în funcţie de posibilităţi, de facilităţi reciproce cu privire la diferite evenimente, activităţi etc. organizate de către Părţi.
3.2.3. Susţinerea, în funcţie de posibilităţi, de prezentări gratuite cu informaţii de interes din domeniul lor de activitate, cu ocazia seminariilor/ evenimentelor specifice organizate de către cele două Părţi.
3.2.4. Părţile vor prezenta partenerilor/ membrilor/ colaboratorilor acestora săi precum şi persoanelor interesate, după caz, informaţii referitor la CCECRR/ Partener (după caz) şi la activitatea acestora.
3.2.5. Părţile vor putea afişa reciproc logo-ul fiecăreia pe site-urile proprii.
3.2.6 Părţile pot conveni realizarea de acţiuni şi organizarea de evenimente comune, caz în care acestea vor stabili de comun acord sarcinile şi responsabilităţile care revin fiecăreia precum şi, după caz, modalitatea de suportare a cheltuielilor şi alte aspecte relevante, încheindu-se anexe separate care vor face parte integrantă din prezentul Protocol.

Acțiune :