Camera de Cooperare Economica si Culturala Romano-Rusa

Banca Mondială a readus Rusia în categoria țărilor cu venituri mari

04.07.2024

Banca Mondială a readus Rusia în categoria țărilor cu venituri mari


Ultima dată, Rusia a făcut parte din această categorie în 2014. Banca Mondială clasifică economiile lumii în patru grupuri în funcție de nivelul de venit: cu venituri mici, sub medie, peste medie și cu venituri mari. Clasificările sunt actualizate anual pe baza venitului național brut (VNB) pe cap de locuitor. Începând cu sfârșitul anilor 1980, clasificarea țărilor în funcție de categoriile de venituri a suferit modificări semnificative — în 1987, 30% din țări erau considerate state cu venituri mici, iar 25% — cu venituri mari. În 2023, aceste cifre s-au modificat la 12% și 40% respectiv. Cu toate acestea, amploarea și direcția acestor schimbări variază semnificativ în diferite regiuni ale lumii.


Anul acesta, trei țări au trecut din categoria țărilor cu venituri peste medie în categoria țărilor cu venituri mari — Bulgaria, Palau și Rusia. De altfel, ultima dată când Rusia a făcut parte din această categorie a fost între 2012 și 2014. Banca Mondială explică aceste schimbări prin creșterea semnificativă a activității economice în domeniul complexului militar-industrial, precum și prin revigorarea comerțului (+68%), a sectorului financiar (+87%) și a construcțiilor (+66%). Acești factori au dus la creșterea atât a PIB-ului real (+36%), cât și a celui nominal (+109%), iar VNB-ul pe cap de locuitor al Rusiei a crescut cu 112%, atingând 14.250 USD, ceea ce depășește pragul stabilit de 14.005 USD.


Și deși în 2022 Rusia era clasificată ca țară cu venituri peste medie, cu un VNB pe cap de locuitor de 12.830 USD, mobilizarea economiei, inclusiv în pofida sancțiunilor, și creșterea cheltuielilor militare au dus țara la creștere. Statul a găsit o modalitate de a avansa prin înlocuirea importurilor și dezvoltarea internă, precum și prin reorientarea comerțului către țările din Sudul Global. În ciuda restricțiilor comerciale și financiare impuse, chiar și instituțiile mondiale de prestigiu sunt nevoite să recunoască succesele Rusiei. În același timp, țara noastră se află în topul celor mai mari patru economii din lume în funcție de paritatea puterii de cumpărare încă din 2021.

Acțiune :