Camera de Cooperare Economica si Culturala Romano-Rusa

Departamentul de Consultanta Juridică

Departamentul de Consultanta Juridică

Servicii Juridice

Acest departament este format din avocați și juriști experimentați, energici, cu o abordare flexibilă, promptă și eficientă, care pot veni în sprijinul nevoilor membrilor CCECRR prin consultanță pe probleme specifice.

Pentru asigurarea nevoilor de consultanță și servicii juridice specifice, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, CCECRR colaborează cu Societatea Civilă de Avocatură LEAUA & ASOCIAȚIi si Asociatia juristilor din Moscova.

Activitatea partenerilor noștri include arbitraj, consultanță, litigii și fiscalitate într-o arie vastă de domenii specifice.

 Arbitraj comercial internațional

Un domeniu particular de expertiză al partenerilor CCECRR îl reprezintă arbitrajul comercial internațional, prin reprezentare în arbitraje ad hoc și în fața a numeroase curți arbitrale internaționale precum:

 • Centrul Internaţional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile de pe lângă Banca Mondială (ICSID) Washington;
 • Curtea de Arbitraj Internaţional de pe lângă Camera Internațională de Comerț – ICC Paris;
 • Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de la Londra (LCIA);
 • Centrul de Arbitraj şi Mediere din cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (WIPO) Geneva;
 • Centrul de Arbitraj Internaţional din cadrul Camerei Federale de Comerț din Austria – Viena ( VIAC);
 • Curtea de Arbitraj Internaţional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Bulgariei;
 • Curtea de Arbitraj Internaţional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Ungariei;
 • Curtea de Arbitraj Internațional de la Milano;
 • Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.

De asemenea, mai mulți avocați din cadrul societății Leaua & Asociații sunt arbitri pe listele diverselor instituții de arbitraj național sau internațional.

 Consultanță

Domeniile de expertiză ale partenerilor noștri în activitatea de consultanță includ:

 • Drept comercial internațional și drept internațional privat;
 • Drept comercial român; Dreptul societăților comerciale; fuziuni & achiziții;
 • Dreptul concurenței;
 • Finanțări externe; Drept bancar; finanțări prin instituții nebancare;
 • Dreptul asigurărilor;
 • Dreptul transporturilor interne și internaționale;
 • Drepturi reale și tranzacții imobiliare;
 • Dreptul construcțiilor; Contracte FIDIC;
 • Drept administrativ și contravențional; Achiziții publice;
 • Dreptul exploatării resurselor naturale; Dreptul mediului înconjurător;
 • Dreptul proprietății intelectuale, Dreptul internetului;
 • Dreptul Uniunii Europene.

Litigii
Partenerii noștri au o bogată experiență, în soluționarea disputelor în proceduri complexe, cum sunt:

 • Proceduri administrative si fiscale: reprezentare în diverse astfel de proceduri în fața autorităților române competente și a instituțiilor Uniunii Europene;
 • Proceduri de arbitraj comercial intern și internațional: reprezentare în proceduri arbitrale ad hoc și în fața diverselor curți de arbitraj internațional; redactare de opinii legale și depunere de marturii in calitate de martori experți în drept român în fața unor instanțe arbitrale internaționale; soluționarea litigiilor în calitate de arbitri;
 • Proceduri de soluționare a disputelor prin metode alternative – mediere, conciliere, evaluare neutră: reprezentare în astfel de proceduri și servicii de persoane neutre;
 • Proceduri judiciare statale: reprezentare în litigii în fața instanțelor române de toate gradele inclusiv în fața instanțelor specializate și a Curții Constituționale;
 • Proceduri judiciare internaționale – în fata Curții Europene a Drepturilor Omului.

Fiscalitate
Partenerii noștri oferă servicii juridice de consultanță, asistenţă fiscală şi juridică, inclusiv asistența și/sau reprezentarea clienților:

 • pe perioada desfășurării inspecțiilor fiscale;
 • pe parcursul soluționării contestațiilor împotriva actelor administrative fiscale;
 • la instanțele judecătorești în procese care au ca obiect contencios fiscal;
 • în cadrul proiectelor specifice cum sunt optimizarea fiscală, divizări și fuziuni, diverse tranzacţii, contracte comerciale prin care se urmărește optimizarea tratamentului fiscal al diverselor operaţiuni locale sau transfrontaliere;
 • organizarea de training-uri pentru clienţi cu privire la interpretarea şi aplicarea reglementărilor fiscale;
 • executarea actelor administrative fiscale cu caracter obligatoriu, inclusiv contestația la executarea acestora.

Clienții partenerilor noștri
Partenerii noștri au acordat asistență juridică și au reprezentat, în probleme punctuale sau în mod regulat, numeroși clienți precum:

 • bănci, societăți de credit nebancare, societăți de leasing, societăți de investiții financiare;
 • societăți de producție, societăți de comercializare de produse en gross au en detail, societăți de import export, societăți comerciale din domeniul construcțiilor, imobiliar și hotelier;
 • societăți de diverse servicii: intermediere, transport rutier, feroviar, aerian sau maritim, servicii portuare, servicii de consultanță tehnică, mass media, servicii medicale;
 • Guvernul României, ministere sau alte instituții publice române (Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Mediului) sau instituții publice străine ori societăți deținute de acestea (Departamentul Economic al Guvernului Marii Britanii, societăți ale Ministerului Transporturilor din Belgia);
 • Organizații neguvernamentale – camere de comerț și industrie, asociații și fundații din diverse domenii;

Acțiune :