Camera de Cooperare Economica si Culturala Romano-Rusa

Președintele CCECRR Tudor Afanasov a fost ales Vicepreședinte și Membru în Consiliul Director al Asociației Financiar Bancare Pentru Cooperare Euro-Asiatică

10.04.2019

Președintele CCECRR Tudor Afanasov a fost ales Vicepreședinte și Membru în Consiliul Director al Asociației Financiar Bancare Pentru Cooperare Euro-Asiatică

În data de 6 martie 2019, la Moscova, la sediul Asociației Financiare și Bancare de Cooperare Euro-Asiatică de pe Kotelnicheskaya, cladirea Uniunii Industriașilor și Întreprinzătorilor din Rusia, a avut loc Adunarea Generală anuală a membrilor Asociației.

A fost evaluată activitatea Asociației în ultimii 5 ani, au fost aprobate direcțiile de activitate pentru anul 2019 și pentru următorii cinci ani, au fost alese organele de conducere ale AFB CEA.

Adunarea Generală a fost deschisă de vicepreședintele AFB CEA, Anatoly Tkachuk . El a salutat participanții la reuniune și a menționat că, în ultimii cinci ani, AFB CEA nu numai că și-a dovedit viabilitatea, dar a crescut semnificativ în ceea ce privește cantitatea și calitatea. Apoi a dat cuvântul președintelui Consiliului Coordonator, Alexander Murychev.

În discursul său, A. Murychev sa axat pe dezvoltarea structurii Asociației, obiectivele și prioritățile strategice ale activității. El a numit principala sarcină a Asociației dezvoltarea instrumentelor financiare eficiente pentru satisfacerea nevoilor de afaceri ale membrilor și partenerilor asociației. După pledoariile oficiale au fost alese noile organe de conducere ale Asociației.

Singura entitate din România membră si reprezentantă a AFB CEA în România este As. Camera De Cooperare Economică și Culturală Româno-Rusă, prin Tudor Afanasov, Președintele CCECRR.

Tudor Afanasov, Președintele CCECRR a fost propus ca membru în Consiliul Director și Vicepreședinte al AFB CEA de către Alexander Murychev, Președintele Consiliului Director. Propunerea a fost votată și susținută de toți membri prezenți.(..)

COMUNICAT OFICIAL AFB CEA

POZE EVENIMENT

Acțiune :