Camera de Cooperare Economica si Culturala Romano-Rusa

Departamentul de susținere și promovarea a culturii, istoriei și religiei rușilor staroveri (lipoveni)

Departamentul de susținere și promovarea a culturii, istoriei și religiei rușilor staroveri (lipoveni)

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE GENERALE ALE DEPARTAMENTULUI CULTURAL-ȘTIINȚIFIC

SCOPUL DEPARTAMENTULUI
promovarea, dezvoltarea şi încurajarea cercetării ştiinţifice a relațiilor româno-ruse și a istoriei, tradiţiilor şi culturii ruse, în general, a ruşilor lipoveni din România, în special, precum şi a problemelor de natură economică şi socială ale populaţiei de origine rusă din România;

 OBIECTIVE GENERALE

  • organizarea de dezbateri şi conferinţe pe teme de interes deosebit pentru ASOCIAȚIE;
  • elaborarea de studii, monografii, albume şi alte materiale ilustrative referitoare la relațiile româno-ruse și la ruşii lipoveni din România şi din alte ţări;
  • efectuarea de cercetări în domeniul istoriei, tradiţiilor şi culturii ruşilor lipoveni;
  • efectuarea de studii, analize şi lucrări necesare activităţii Asociației, referitoare la problemele economice şi sociale ale populaţiei de etnie rusă din România și cu privire la perspectivele relațiilor româno-ruse;
  • organizarea de reuniuni, seminarii, simpozioane, consultări şi alte activităţi comune cu organizaţii nonguvernamentale cu preocupări în domeniul interetnic, schimburi de publicaţii şi materiale, precum şi alte activităţi cu participare românească şi internaţională;
  • elaborarea de studii interdisciplinare şi comparative, inclusiv cu participarea unor cercetători şi specialişti din alte ţări, cu privire la situaţia, locul şi rolul culturii ruse în lume şi la statutul ruşilor lipoveni în diverse ţări de pe mapamond;
  • editarea unor lucrări cu caracter istoric, etnologic, cultural economic şi juridic privitoare la Rusia, relațiile româno-ruse și la ruşii lipoveni pe baza studierii documentelor existente în arhivele româneşti şi străine;
  • asigurarea documentării şi informării referitoare istoria și cultura rusă, la ruşii lipoveni şi la promovarea şi încurajarea culturii ruse în România (acte normative, studii şi publicaţii, filme documentare, video – casete, discuri, referinţe bibliografice, cataloage de lucrări şi documente, alte materiale scrise şi audio vizuale), inclusiv prin conectarea la reţele informatice de documentare din România şi din alte ţări;
  • organizarea de expediţii de documentare şi cercetare în Rusia și în zonele locuite de rușii lipoveni.

Acțiune :